0910 90 90 301
Sat - Thu: 8:30am - 6:00pm

سرویس تایرها و چرخ ها

می دانید که بخش عمده ای از کیفیت سواری خودرو و همچنین هندلینگ آن مربوط به لاستیک ها و چرخ ها می باشد؟
اگر لاستیک خودروی شما بیش از حد کم باد و یا بیش از حد پرباد باشد در میزان مصرف سوخت خودروی شما، وضعیت خودرو در زمان شتاب گیری و یا ترمز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
طراحان خودرو روز به روز در حال کار بر روی تکنولوژی های جدید بر روی چرخ ها و تایرهای خودرو می باشند تا میزان تاثیرات موارد فوق را در خودرو به حداقل ممکن برسانند.
اگر خواهان یک سواری آرام در خودرویی با مصرف سوخت کمتر و شتابدهی بیشتر هستید حتماْ چرخ ها و تایرهای خودروی خود را مرتبا سرویس نمایید.
کارشناسان ما با اطلاع کامل از استانداردهای مزدا و آشنایی با مقادیر مربوط به میزان باد، بالانس چرخها و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط،

خودروی شما را در بهترین حالت ممکن از سواری به شما تحویل خواهند داد.

با ما تماس بگیرید

301 90 90 0910

31 98 89 44 (021)

تماس با ما