0910 90 90 301
Sat - Thu: 8:30am - 6:00pm

سیستم تعلیق و فرمان

این روزها با توجه به کیفیت نا مناسب جاده ها سیستم تعلیق آن ها نیز دائما دچار مشکلات می شود. که این مشکلات باعث ایجاد خرابی در لاستیک ها،ذ کشیدگی فرمان و همچنین توانایی نامناسب مانور خودرو تز جمله این مشکلات هستند.
بازرسی و نظارت مرتب سیستم تعلیق و فرمان خودرو راننده را از ایجاد تعمیرات اساسی و متحمل شدن هزینه های بالا جهت تعمیرات این سیستم مصون می دارد. در این مرکز با وجود کارشناسان خبره عیوب سیستمم تعلیق خودروی مزدای شما در کوتاه ترین زمان ممکن تشخیص داده می شود و در صورت نیاز به تغییر و جایگزینی قطعات، از قطعات یدکی اصلی استفاده می شود.

با ما تماس بگیرید

301 90 90 0910

31 98 89 44 (021)

تماس با ما