0910 90 90 301
Sat - Thu: 8:30am - 6:00pm

تعویض روغن و فیلترها

سرويس روغن در خودرو به نظر برخي افراد امري ساده است؛ اين در حالي است كه انتخاب روغن مناسب با توجه به تغييرات دماي منطقه اقليمي از سوي خودرو ساز متغير است، و اينكه اگر خودرو در كشوري غير از کشور اصلي سازنده آن توليد شده باشد و امكان دسترسي به روغن آن موجود نباشد، جايگزين ديگری از سوي خودروساز معرفي ميگردد.
در مورد انتخاب روغن برخي ها تصور می کنند كه هرچه روغن جديدتر و گرانتر در خودروي خود استفاده كنند مناسب تر مي باشد اين در حالي است كه تنها مرجع در انتخاب روغن موتور توصيه خودروساز مي باشد كه اين توصيه بر اساس تلورانس هاي ساخت و سازگاري قطعات با روانكارها مي باشد.
از اين رو انتخاب روغن مناسب قطعاً در افزايش طول عمر قطعات موثر است. بهترين راه جهت اينكه بتوان تشخيص داد روغن، مناسب خودرو بوده يا خير آناليز روغن مصرف شد ه در خودرو در آزمايشگاههاي شركت هاي روغن ساز است، با این روش ميتوان فهميد كه در كداميك از قسمت ها روغن با قطعات سازگار نبوده و باعث سايش شده است.
استفاده از فيلترهای مناسب نيز موضوعي بسيار حائز اهميت براي سلامت خودرو بشمار مي آيد، از ديد برخی افراد كه كاغذ فيلتر را در مقايسه با ديگر فيلترها بدون تفاوت مي دانند بايد اشاره كرد كه بحث فیلتراسیون يك دانش پيچيده نه تنها در صنعت خودرو بلكه در صنايع ديگر نظير پتروشيمي، نفت و گاز، صنايع دارويي و آزمايشگاهي مي باشد.
فيلتر ها وظيفه فيلتراسيون ذرات موجود در سيالات را بر عهده دارند كه هر كدام مجاز به عبور ذرات با اندازه خاصي مي باشند و استفاده از فيلترهاي غيرمجاز باعث عبور ذرات درشت تر شده و به مجموعه ها آسيب ميرساند. در برخي از فيلترها نظيرفيلتر روغن، سوپاپ هايي جهت نگاه داشتن پيش فشار مدار روغنكاري پس از خاموش شدن موتور بر وجود دارد تا در استارت مجدد موتور مدار خالي نشده و به اجزاي حساس موتور نظير ياتاقان ها آسيبي نرسد، لذا توصيه ميشود جهت افزايش عملكرد و طول عمر مجموعه ها از قطعات اصلي در اين موارد استفاده شود.

اين مركز با پشتوانه مهندسي قوي تخصصي ترين نوع روغن ها و فیلترها را دقيقاً مطابق با پيشنهاد مزدا در اختيار مشتریان عزیز قرار خواهد داد.

با ما تماس بگیرید

301 90 90 0910

31 98 89 44 (021)

تماس با ما